فرشاد فرجی
غیبت قطعی مدافع جامانده پرسپولیس در دوبازی ابتدایی ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

غیبت قطعی مدافع جامانده پرسپولیس در دوبازی ابتدایی

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس بطور قطع در دو بازی ابتدایی این تیم در گروه E لیگ قهرمانان آسیا غیبت خواهد داشت.