فاز اول
بهره‌برداری از فاز اول مجتمع آب رسانی موران تا پایان سال جاری 10 شهریور 1398

بهره‌برداری از فاز اول مجتمع آب رسانی موران تا پایان سال جاری

فرماندار گرمی گفت: فاز اول مجتمع آب رسانی موران تا پایان سال جاری با مشارکت بنیاد علوی به بهره برداری خواهد رسید.