غدیرخم
ای گل بی خار ۰۶ مرداد ۱۴۰۰

ای گل بی خار

ای گل بی خار #غدیر_عید_بیعت #به_عشق_علی #عید_غدیر