عیدقربان
کشتارگاه دام گرمی آماده ذبح دام‌های قربانی مردم 18 مرداد 1398

کشتارگاه دام گرمی آماده ذبح دام‌های قربانی مردم

کشتارگاه دام گرمی آماده ذبح دام‌های قربانی مردم در روزهای شنبه و یک شنبه می باشد.