عمران و آبادانی
تلاش شبانه‌روزی در راستای عمران و آبادانی 02 اردیبهشت 1400

تلاش شبانه‌روزی در راستای عمران و آبادانی

طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شهرستان گرمی مغان و انگوت با مشارکت شرکت‌های عمرانی بنیاد شتاب می‌گیرد.