علی حسین زاده، سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمی
بهره‌برداری از موزه باستان شناسی گرمی تا پایان سال‌جاری 26 آذر 1398
سرپرست میراث فرهنگی گرمی مطرح کرد؛

بهره‌برداری از موزه باستان شناسی گرمی تا پایان سال‌جاری

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمی گفت: اولین موزه باستان شناسی این شهرستان تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.