عفاف
اهدای شاخه گل به بانوان اردبیلی 21 تیر 1400

اهدای شاخه گل به بانوان اردبیلی

به مناسبت سالروز ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و هفته حجاب و عفاف اهدای شاخه گل به بانوان توسط شهرداری اردبیل و کارگروه بانوان رسانه ای رسبان اردبیل برگزار می شود.