عتبات عالیات
صدور ویزای اربعین حسینی در اردبیل آغاز شد 16 مهر 1397

صدور ویزای اربعین حسینی در اردبیل آغاز شد

رئیس ستاد عتبات عالیات استان اردبیل گفت: از امروز صدور ویزای اربعین حسینی در اردبیل آغاز شده است.