صنعت نئوپان و چوب
۳۵ درصد ام. دی. اف کشور در اردبیل تولید می‌شود 01 اردیبهشت 1400

۳۵ درصد ام. دی. اف کشور در اردبیل تولید می‌شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۳۵ درصد ام. دی. اف کشور در استان اردبیل تولید می‌شود.