شهید فخرزاده
جزئیات ترور شهید فخری‌زاده به روایت جانشین فرمانده سپاه 16 آذر 1399

جزئیات ترور شهید فخری‌زاده به روایت جانشین فرمانده سپاه

جانشین فرمانده کل سپاه جزئیات بیشتری از ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان را مطرح کرد.