شهرستان انگوت
با مصوبه هیات دولت، بخش انگوت به شهرستان تبدیل شد 17 آذر 1399

با مصوبه هیات دولت، بخش انگوت به شهرستان تبدیل شد

نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی از تبدیل بخش انگوت به شهرستان خبر داد.