شهامت،هدایت،منابع طبیعی
طرح کشت گل محمدی در گرمی به بهره‌برداری می‌رسد 14 اسفند 1399
همزمان با هفته منابع طبیعی؛

طرح کشت گل محمدی در گرمی به بهره‌برداری می‌رسد

همزمان با هفته منابع طبیعی، طرح کشت گل محمدی در گرمی به بهره‌برداری می‌رسد.