شستا،دامداری،کلنگ زنی
احداث دامداری سه هزار راسی شستا در گرمی کلنگ‌زنی می‌شود 18 آذر 1399

احداث دامداری سه هزار راسی شستا در گرمی کلنگ‌زنی می‌شود

در خصوص احداث دامداری سه هزار راسی با توجه به اتمام استعلامات چهارده گانه و آبرسانی از سد سامبور با هزینه شرکت سرمایه گذاری فکا مقرر شد تا یکماه آینده زمین تحویل شرکت مربوطه شده و تجهیز کارگاه انجام شود.