شرکت پخش فرآورده‌های نفتی
فرید پوستی، رییس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گرمی شد ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

فرید پوستی، رییس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گرمی شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل طی حکمی، فرید پوستی را به عنوان سرپرست ناحیه گرمی منصوب کرد.