شرکت پتروشیمی
محکومیت ۱۴۶ میلیاردی یک شرکت پتروشیمی در اردبیل 23 اردیبهشت 1398

محکومیت ۱۴۶ میلیاردی یک شرکت پتروشیمی در اردبیل

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از محکومیت ۱۴۶ میلیاردی یک شرکت پتروشیمی در استان خبر داد.