سیساست
هیئت بازرسی انتخابات استان اردبیل آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات است 10 آذر 1398

هیئت بازرسی انتخابات استان اردبیل آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات است

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان اردبیل گفت: هیئت بازرسی انتخابات استان آماده دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی در زمینه تخلفات احتمالی انتخاباتی است.