سوغات اردبیل
استقبال خوبی از نمایشگاه ضیافت در اردبیل نشده است 31 فروردین 1401

استقبال خوبی از نمایشگاه ضیافت در اردبیل نشده است

سجاد سیفی در حاشیه نمایشگاه ضیافت در اردبیل در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان کارش را واسطه گری برای عرضه سوغاتی های شهرهای مختلف عنوان می کند. وی در همین خصوص به ما گفت: ما سوغاتی های شهرهای مختلف را از تولیدکننده اصلی خریداری و با حضور در نمایشگاه های مختلف به مردم عرضه […]