سود مرکب
سود مرکب نفس تولید را به شمارش انداخته است/واحدهای صنعتی اردبیل گرفتار بروکراسی بانکی  06 اردیبهشت 1400
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

سود مرکب نفس تولید را به شمارش انداخته است/واحدهای صنعتی اردبیل گرفتار بروکراسی بانکی 

موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سود مرکبی که بانک‌ها از واحدهای تولیدی و صنعتی می‌گیرند، نفس تولید را به شمارش انداخته است.

بانکی که با سود مرکب، ضامن را هم زمینگیر کرد/لزوم ورود قوه‌قضائیه 25 فروردین 1400

بانکی که با سود مرکب، ضامن را هم زمینگیر کرد/لزوم ورود قوه‌قضائیه

به گزارش آذرمغان به نقل از مهر، به گزارش خبرنگار مهر، چالش‌های نظام بانکداری کشور بر کسی پوشیده نیست؛ اگرچه معدودی از بانک‌های کشور همچنان در مسیر حمایت از بخش واقعی اقتصاد حرکت می‌کنند و حامی تولید و اشتغال در کشور هستند اما بسیاری از بانک‌ها در خلاف جهت بهینه، به عنوان موتور خلق نقدینگی […]