سلول های بنیادی
ذخیره خون بند ناف ۶۹ درصد در اردبیل افزایش یافت ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

ذخیره خون بند ناف ۶۹ درصد در اردبیل افزایش یافت

مسئول بانک خون بند ناف رویان در اردبیل گفت: ذخیره بند خون ناف نوزادان در استان اردبیل در یک سال اخیر ۶۹ درصد افزایش یافته است.