سرمایه گذاران
سرمایه‎گذاران فاقد صلاحیت در اردبیل از چرخه حمایتی خارج می‌شوند 24 مهر 1397

سرمایه‎گذاران فاقد صلاحیت در اردبیل از چرخه حمایتی خارج می‌شوند

استاندار اردبیل گفت: سرمایه‎گذاران فاقد صلاحیت در اردبیل از چرخه حمایتی خارج می‌شوند و افراد صلاحیت‌دار را وارد عرصه می‌کنیم.