سرعت گیر
سرعت‌گیرهای سطح شهر گرمی رنگ آمیزی شود ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
پیام مخاطب

سرعت‌گیرهای سطح شهر گرمی رنگ آمیزی شود

مخاطبی با ارسال پیام از شهرداری خواست نسبت به رنگ‌آمیزی سرعت‌گیرهای سطح شهر اقدام  کند.