سردرگمی
سردرگمی شرکت‌های هواپیمایی در اردبیل؛ فرودگاهی که میز پذیرش ندارد 16 اردیبهشت 1398

سردرگمی شرکت‌های هواپیمایی در اردبیل؛ فرودگاهی که میز پذیرش ندارد

با وجود تمایل شرکت‌های هواپیمایی به فعالیت در اردبیل و نظر به ظاهر مثبت مسئولان، بستر لازم تامین نشده و همچنان پروازهای متعدد حذف می‌شود.