سخنگوی وزارت دفاع آمریکا
پنتاگون: هدف ما این است که از تقابل با ایران اجتناب کنیم 29 شهریور 1398

پنتاگون: هدف ما این است که از تقابل با ایران اجتناب کنیم

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد کشورش به دنبال اجتناب از رویارویی نظامی با ایران است.