ساحت امام حسین
دستور بازداشت هنرپیشه هتاک صادر شد 21 شهریور 1398

دستور بازداشت هنرپیشه هتاک صادر شد

در پی اهانت یک هنرپیشه زن سینما به ساحت امام حسین(ع)، دستور جلب این بازیگر صادر شد.