زندان شهردار
حکم بدوی تخلفات مالی در شهرداری اردبیل صادر شد 28 مرداد 1398

حکم بدوی تخلفات مالی در شهرداری اردبیل صادر شد

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم بدوی تخلفات مالی در شهرداری اردبیل خبرداد.