رییس مجلس
ایرادات رئیس مجلس به افزایش قیمت آب و برق 17 اردیبهشت 1398

ایرادات رئیس مجلس به افزایش قیمت آب و برق

رئیس مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.