رژیم اشغالی
انفجار مهیب در یک کارخانه امنیتی حساس در مرکز فلسطین اشغالی 01 اردیبهشت 1400

انفجار مهیب در یک کارخانه امنیتی حساس در مرکز فلسطین اشغالی

منابع صهیونیستی گزارش دادند که در یک کارخانه امنیتی حساس در شهر الرمله در مرکز فلسطین اشغالی انفجاری مهیب به وقوع پیوسته است.