روح الله متفکر آزاد
تقسیم کار دشمن برای مذاکره وخرابکاری/پاسخ به حادثه نطنز محکم باشد 27 فروردین 1400

تقسیم کار دشمن برای مذاکره وخرابکاری/پاسخ به حادثه نطنز محکم باشد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: امنیت کشور ابزار چانه‌زنی در مذاکرات نیست، بلکه عامل اقتدار است و پاسخ ما به دشمنان و عوامل حادثه نطنز باید محکم و دردآور باشد.