رضی گرمی
احداث باند دوم محور سه راهی صحرا – رضی امیر کندی بطول ۱۴ کیلومتر 03 اردیبهشت 1399
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل خبر داد:

احداث باند دوم محور سه راهی صحرا – رضی امیر کندی بطول ۱۴ کیلومتر

مدیركل راه و شهرسازي استان اردبيل از احداث باند دوم محور سه راهی صحرا - رضی امیر کندی بطول ۱۴ کیلومتر خبر داد.