بایگانی‌های رسول شاهی - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
شاهی، دبیر جبهه ایستادگی در گرمی شد ۱۷ آذر ۱۳۹۸

شاهی، دبیر جبهه ایستادگی در گرمی شد

با حکم حاج حبیب کوهی رئیس شورای سیاستگذاری جبهه ایستادگی استان اردبیل آقای رسول شاهی بعنوان دبیر جبهه ایستادگی در شهرستان گرمی منصوب شدند.