بایگانی‌های رحمت فیاضی - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
انقلاب در حوزه آسفالت معابر و راه‌های روستایی بخش مرکزی گرمی ۰۴ مهر ۱۳۹۸

انقلاب در حوزه آسفالت معابر و راه‌های روستایی بخش مرکزی گرمی

بخشدار مرکزی گرمی مغان گفت: اقدامات اساسی در دو بخش راه اصلی و معابر داخلی روستاها صورت گرفته و در نظر داریم در این حوزه از ظرفیت خیرین نیز استفاده کنیم.