بایگانی‌های رئیس هیات اسکواش استان اردبیل - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
گرمی تنها شهرستان مجهز به کورت اسکواش در استان ۲۰ آذر ۱۳۹۸

گرمی تنها شهرستان مجهز به کورت اسکواش در استان

رئیس هیات اسکواش استان اردبیل گفت: شهرستان گرمی تنها مکانی است که به دیواره اسکواش تجهیز شده است.