دیدار
دیدار نوروزی فرمانده ناحیه گرمی با شهردار جدید 10 فروردین 1400

دیدار نوروزی فرمانده ناحیه گرمی با شهردار جدید

مسئولین بسیج گرمی با شهردار جدید این شهر دیدار کردند.