دفاع و امنیت
دستگیری اعضای شبکه فروش غیرقانونی زمین‌های دولتی در گرمی 08 فروردین 1400

دستگیری اعضای شبکه فروش غیرقانونی زمین‌های دولتی در گرمی

طی اقدام پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)، اعضای شبکه فروش غیر قانونی زمین‌های دولتی در گرمی دستگیر شدند.