دستمزد
مزد پیشنهادی کارگران برای سال بعد؛ ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان 16 اسفند 1399

مزد پیشنهادی کارگران برای سال بعد؛ ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان

هادی ابوی با اشاره به ضرورت ثبات قیمت‌ها گفت: حقوق فعلی کارگر کفاف یک هفته زندگی را می‌دهد.