بایگانی‌های دسترسی به پیام ها - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
کرک و نفوذ به پیام رسان «امن» تلگرام ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

کرک و نفوذ به پیام رسان «امن» تلگرام

فوربرز خبر کرک و نفوذ به پیام رسان «امن» تلگرام را توسط آژانس چینی رسانه‌ای کرد.