دانشگاه پیام نور
راه‌اندازی مرکز نیکوکاری پیام نور اردبیل در بورسیه دانشجویان ۰۳ شهریور ۱۴۰۰

راه‌اندازی مرکز نیکوکاری پیام نور اردبیل در بورسیه دانشجویان

محمد فداییان در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: دانشگاه پیام نور رسالت عظیم آموزشی را به شکل فراگیر به عهده دارد تا جوانان این مرز و بوم از ظرفیت تحصیلی این دانشگاه با هزینه‌ای کمتر استفاده کنند. وی تصریح کرد: به ابتکار جمعی از خیرین و افراد نیکوکار در استان اردبیل مراکز […]