خطبه نماز جمعه اردبیل
مذاکره تحت فشار سم مهلک است/اقدام ورزشکار آذربایجانی اقدامی ارزشمند بود 25 خرداد 1398
امام جمعه اردبیل:

مذاکره تحت فشار سم مهلک است/اقدام ورزشکار آذربایجانی اقدامی ارزشمند بود

امام جمعه اردبیل گفت: علت واقعی اصرار آمریکا بر مذاکره ایجاد شکاف در صفوف امت اسلامی و راه‌اندازی جنگ روانی برای شکستن وحدت و مقاومت ملت است.