حوزه گردشگری
سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در مشگین‌شهر ۲۲ تیر ۱۴۰۰

سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در مشگین‌شهر

عباس‌زاده، نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس گفت: بخش خصوصی سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی در حوزه گردشگری و در مسیر مشگین‌شهر - موبیل انجام داده است.

ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق گردشگری خلخال ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق گردشگری خلخال

نظری‌، عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق گردشگری خلخال به موقعیت منطقه لطمه وارد می‌کند و نیاز است اقدامات جدی در این خصوص انجام شود.