حوزه علمیه تهران
خواندن چه دعایی گناهان را تا روز قیامت مورد عفو قرار می‌دهد؟ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

خواندن چه دعایی گناهان را تا روز قیامت مورد عفو قرار می‌دهد؟

ماه رمضان فرصتی برای عبادت، اطاعت، تضرع، مناجات، راز و نیاز با پروردگار است، این حالات دل انسان را آماده پذیرش مواهب الهی می‌کند و وقتی انسان دل به خدا سپرد از اضطراب‌ها و تحیرها رها می‌شود.