حمید بهاری
طرح «امام محله» ظرفیت ایجاد تحول اجتماعی و محرومیت زدائی را دارد 22 اسفند 1399
رئیس تبلیغات اسلامی گرمی:

طرح «امام محله» ظرفیت ایجاد تحول اجتماعی و محرومیت زدائی را دارد

گرمی - رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان گرمی، گفت: طرح امام محله، ظرفیت ایجاد تحول اجتماعی، محرومیت زدائی و آبادانی را دارد.