حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی
جمع آوری ۵۰ عدد تله زنده گیری کبک در گرمی 04 آذر 1398

جمع آوری ۵۰ عدد تله زنده گیری کبک در گرمی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی تعداد ۵۰ عدد تله‌ی زنده گیری کبک را جمع آوری کردند.