حسین بشیری گیوی
فرهنگ ذخیره آب مایه حیات بشریت 22 دی 1401

فرهنگ ذخیره آب مایه حیات بشریت

حسین بشیری گیوی؛ بازار: آبادانی هرجامعه به ذخیره آب موجود در آن جامعه بستگی دارد. این بزرگترین نعمت خداوند بدون هیچ منتی در اختیار بشریت قرار گرفته است و مایه حیات و مبنای طبیعت است. جغرافیای ملل به شکلی است که برخی نقاط دارای آب و هوای خشک، نیمه خشک، معتدل و… می باشد. ایران […]

خیابان های اردبیل در تسخیر شغل های کاذب 22 شهریور 1401

خیابان های اردبیل در تسخیر شغل های کاذب

حسین بشیری کیوی؛ پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان: سال هاست که دست فروشان فضای شهری اردبیل را به شنبه پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان تا جمعه پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان تبدیل کرده اند. ابتدا دست فروشان فقط در پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان و خیابان منتهی به پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان بسات خود را پهن می کردند و […]

سدکیوی و مشکلات آن 25 فروردین 1401

سدکیوی و مشکلات آن

حسین بشیری کیوی؛ پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان:شهرستان کیوی سال هاست که منتظر افتتاح سد کیوی است و اهالی شهرستان امیدوارند که کارهای این سد به اتمام برسد تا اراضی منطقه از نعمت این سد بهره مند شوند. در دولت های مختلف مدیران محلی و مدیران استانی و نمایندگان مجلس وعده هایی به شهروندان داده اند […]