حریم رودخانه ای
با دستور مقام قضایی، تصرفات حریم رودخانه‌ای در گرمی آزادسازی شد 19 فروردین 1399

با دستور مقام قضایی، تصرفات حریم رودخانه‌ای در گرمی آزادسازی شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی گفت: با اخذ دستور قضایی، ۵ هزار مترمربع از تصرفات ایجاد شده در بستر و حریم رودخانه های شهرستان گرمی آزاد سازی شد.