حادثه افسریه تهران
تیراندازی در افسریه تهران با یک کشته و دو زخمی 14 آذر 1398

تیراندازی در افسریه تهران با یک کشته و دو زخمی

به دنبال تیراندازی در افسریه تهران، یک مرد کشته و ۲ نفر مصدوم شدند. پیگیری ها حاکی از آن است که حادثه تروریستی نبوده است.