جلیقه زرد
شمار تلفات تظاهرات جلیقه زرد‌ها در فرانسه به ۸ نفر رسید 25 آذر 1397

شمار تلفات تظاهرات جلیقه زرد‌ها در فرانسه به ۸ نفر رسید

رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که شمار تلفات تظاهرات جلیقه زرد‌ها از ۱۷ ماه نوامبر تاکنون به ۸ نفر رسیده است.