جدول خاموشی های تهران
قطعی برق در تهران ۱۷ تیر ۱۴۰۰

قطعی برق در تهران

قطعی برق در تهران انتهای پیام/ منبع