جبار علایی،شبکه سحر،آذری
جبار علایی، مدیر شبکه بین‌المللی سحر آذری شد 11 اسفند 1399

جبار علایی، مدیر شبکه بین‌المللی سحر آذری شد

طی حکمی از سوی معاون برونمرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران جبار علایی(فرزند مغان) بعنوان مدیر شبکه بین المللی سحر آذری انتخاب شد.