جانباز ۵ درصد
​سیدیعقوب موسوی میخوش جانباز ۸ سال دفاع مقدس دارفانی را وداع گفت 26 شهریور 1398

​سیدیعقوب موسوی میخوش جانباز ۸ سال دفاع مقدس دارفانی را وداع گفت

شادروان «سیدیعقوب موسوی میخوش» جانباز گرانقدر 5 درصد از شهرستان گرمی به هم رزمان شهیدش پیوست.