توسعه اشتغال
سبلان پارچه در ریل توسعه و اشتغال فراگیر ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

سبلان پارچه در ریل توسعه و اشتغال فراگیر

اردبیل- صادقی، رئیس سازمان صمت اردبیل گفت: با مساعدت رئیس قوه قضائیه و پیگیری استاندار اردبیل کارخانه سبلان پارچه جان دوباره‌ای گرفته است.